Endüstriyel Tasarım ve Günümüzdeki Önemi

Tasarım; bir ürünün son kullanıcısına ulaşmadan önce, sanayiciler, proje geliştirmeciler ve sanatsal alanlarda uzmanlaşmış tasarımcılar ile, kullanıcının gereksinimlerine cevap veren uygunluğa ulaştırılması ve aynı zamanda daha önce kamu oyuna sunulmamış bir görünüme getirilmesidir. Ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, biçim, doku  veya süslemesi gibi  görme duyusuyla algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünüm olarak tanımlanabilir.

Tasarımın sanayiye uygulanması ise ‘’Endüstriyel Tasarım’’ olarak adlandırılmaktadır.

Endüstride tasarıma yüklenen amaç, ürünün görünümünü değiştirerek pazarlamaya yardımcı olmaktır. Tüketiciler, malzeme kalitesi ve teknik bakımlardan aynı olan iki ürün arasında tercih yaparlarken o ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Hatta bazen müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir. Bu noktada, ticari rekabette çok büyük önemi olan ürün ve ambalaj tasarımlarının tasarım sahibi firma veya kişi tarafından tescillenmesi büyük önem kazanmaktadır.

Günümüz ticaretinde, ‘’Müşteri gözünde farklı olmak, ürünümüzü tercih edilir kılacaktır’’ düşüncesinden yola çıkarsak; ticaret sahibi, tasarladığı ürünü rekabet sağlayacak ve farklılık yaratacak bir ürün olmasını gözeterek uygular. Pazarda bu anlamda tercih edilirliğini arttırmış olur.

 Endüstriyel tasarım meslek dalları içinde bir ürüne farklılık uygulandığı sürece her bir ürün için kaçınılmaz gereklilik arz edecektir. Özel bazı tasarımlar aynı zamanda firmaların yenilikçi bilince sahip olduklarını ortaya koyup firma prestijini arttırırlar.

Endüstriyel tasarım gerekliliklerinin yanında ,bu tasarımlar için tescil işleminin de en az tasarım uygulamak kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Endüstriyel tasarım tescili bir ürünün yalnızca görünümünü koruyan bir belgelendirme türüdür. Ürünle ilgili fonksiyonel özellikler ve teknik artılar Endüstriyel tasarım tescili ile korunamaz.

Ülkemizde Endüstriyel Tasarım Tescili 1995 yılı itibariyle 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince korunmaktadır. Koruma süresi 5 er yıllık yenilemeler dahilinde 25 yıl olup, 25 yıl sonunda tasarım halka mal olacak ve tasarımcı veya hak sahibi haricindeki kişilerce uygulanabilir hale gelecektir.

Endüstriyel Tasarım Tescilinde önem arz eden bir konu ise ; Ürünün doğru açılardan fotoğraflanmış fotoğraflarıyla gerekli tarifname ve başvuru kılavuzunun doğru biçimlerde uygulanmasıdır. Bu işlemler sektörde deneyim kazanmış Marka Patent Vekillerince yapılması halinde başarıyla sonuçlanacaktır. Aksi takdirde tescilin olumsuz sonuçlanması veya belgenin hukuksal eksiklikler içermesi kaçınılmaz olacaktır.

Olası sıkıntıların yaşanmamasını umar, İstek Patent ailesi olarak Fikri Sınai Haklar konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla bilgilerimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

H. Vefa SEYREK

Marka &Patent Danışmanı

Yorum yaz

Site Haritası