Haberler için katagori arşivi

Yeni Marka Kanununda Değişiklikler ve Bülten İtirazlarına Etkisi

Sınai haklar kapsamındaki; patent, faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaret ve ayrıca geleneksel ürün adları, bir Kanun metninde toplanmıştır. Ekonomik gelişime paralel olarak sınai mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler olmuştur ve bu kanuna ihtiyaç artmıştır. Özellikle girişimcilik sektörüne yapılan teşviklerle sınai mülkiyet hakları KHK’lar bazında yetersiz kalmıştır. […]

Read more

Bir Markanın Başarı Öyküsü

  Türkiye’deki kadın girişimcilerin üstün başarı örnekleri,  adlarından oldukça fazla söz ettirmeye başlamakla birlikte yaptıkları dokunuşların etkisi ülke sınırlarını da aşmaya başlamıştır. Hayata karşı tutkularına sıkı sıkıya bağlanan bu kadınlardan birini tanıtacağım. Bir zamanlar küçük bir kız çocuğu vardı. Babası hiçbir düzenli işte çalışmıyordu ve bir süre […]

Read more

Coğrafi İşaret Nedir

Kızışan rekabet ortamında ülkeler ihracat yaparken coğrafyalarına özgü olan bu ürünleri kullanmak ve kanıtlamak istemektedirler. Ancak bu durumu kullanmak isteyenler bu ürünleri taklit edebilmektedir. Bunu engellemek amacıyla tescil ve koruma zorunlu hale getirilmiştir. Peki, Coğrafi İşaret Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü ve özelliklerinden dolayı belirli bir alan, […]

Read more

Marka Ret Nedenleri

Tescil ettirmek için müracaat edilmiş veya tescil edilmiş bir markanın sahibinin üzerine, tescil ettirilmek istenen marka bazı hallerde tescil edilmez. Bunlar, Aynı ya da aynı çeşitteki ürün veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceden tescil müracaatı yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt […]

Read more

Endüstriyel Tasarım ve İş Hayatındaki Yeri

Tanımlamada farklı gibi algılansa da Endüstriyel tasarım ve Endüstri ürünleri tasarımı aynı faaliyeti ifade etmektedir. Endüstriyel tasarım sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Kestirme bir tanımla endüstriyel tasarıma, kendine özgü görünüme sahip, seri veya tekil üretime uygun ürün tasarlama işi diyebiliriz. ICSID (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm […]

Read more

Marka Süreçleri

Marka Süreçleri

Marka, bir ürün veya bir fikrin pazarlama iletişimi ile potansiyel müşterinin hafızasında yer edinme sürecidir. Bir markanın tüketicilerin zihninde oluşturduğu algılar bütünü, markanın ait olduğu hizmeti veya ürünün tüketici nezdinde ayırt edici olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple oluşturulacak markanın özgünlüğü son derece hassas bir konudur. Markalar, rekabet ortamında […]

Read more

Satılık Faydalı Model

Satılık Faydalı Model

Buluş adı: QR Kodu Olan Davetiye   Bu buluş, yılbaşı, doğum günü, açılış, düğün, nikah, nişan ve benzeri etkinlik ve törenlerin duyurulması için kullanılan ve ilgili duyurudan davetli kişilerin bilgi sahibi olmaları ile birlikte davetli kişilerin akıllı telefon, tablet bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarının yardımı ile davetiyeden görsel […]

Read more

Entegre Devre Topografyası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Entegre Devre, en az birinin elektriği iletme özelliğine sahip devrenin, birden fazla katmandan ve bir fonksiyonu yerine getirmek üzere oluşturulan devre olarak tanımlamak mümkündür. Bu devrelerde bulunan yarı iletken veya iletken olmayan katmanların üç boyutlu görünümlerini Entegre Devre Topografyası olarak adlandırıyoruz. Yarı iletken teknolojisinin elektronik devre elemanlarının […]

Read more

Patent alma kriterleri

Buluş, tarım dahil olmak üzere sanayinin herhangi bir alanında teknik bir probleme teknik bir çözüm getirilmesidir. Buluşlar, bir yöntem veya bir ürüne ilişkin olabilmektedir. Yaşadığımız çağda insanlar sanayide ve bilimde sorun yaşadıkları konuları buluşlar yaparak çözmektedirler. Buluşlar sayesinde sanayi gelişir, insan hayatı kolaylaşır. Buluş sahibi , izni […]

Read more

Faydalı model nedir

Bulunduğumuz coğrafyada buluşların korunması ile ilgili atılan ilk adım 1879 yılında Osmanlı devleti döneminde çıkan ilk patent kanunudur. 27 Nisan 1995 tarihine kadar 116 yıl süren bir sessizliğin ardından 551 sayılı patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname çıkartılmıştır. Bu süre zarfında ülkemiz uluslararası anlaşmalara katılım göstermiştir. […]

Read more
Site Haritası