İso Kalite Sistemleri

iso-kalite-sistemleri

ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ruhunu kuruluşun her bölümüne adapte edilmesi gereken aşağıdaki “Kalite Yönetim İlkeleri” şekillendirmekte ve sistem içerisinde bütünsellik arz etmektedir.

 1. Müşteri odaklılık
 2. Liderlik
 3. İnsanların katılımı
 4. Süreç yaklaşım
 5. Yönetimin sistem yaklaşımı
 6. Sürekli iyileştirme
 7. Karar mekanizmasına gerçekçi yaklaşım
 8. Tedarikçilerle karşılıklı yararlı ilişkiler

Bu ilkeler kapsamında, belirli bir organizasyonun faaliyetlerini yönetebilme kapasitesinden başlayarak ilgili süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sistematik ve organik bir biçimde tanımlamayı ve kontrol etmeyi kapsayan “Kalite Yönetiminde Süreç Yaklaşımı” çok özel bir önem taşımaktadır.

ISO 9000 Serisi Standartlar, her türlü süreç ile iş ve işletmecilik alanına uygulanabilecek şekilde tasarlanmış genel kurallardır. Bu standartlar ISO’ya bağlı, değişik iş ve meslek kollarının uluslar arası temsilciliklerinden oluşan “Quality Management and Quality Assurance” (Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi) Teknik Komitesi ISO/TC 176 tarafından sürekli güncelleştirilmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Bu standartların ilk versiyonu 1987’de yayımlanmış ve 1994’te de ilk kez gözden geçirilmiştir; şu anki versiyon ise 2008 yılında yayımlanmıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm kuruluşlara tipine büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmakla kuruluş çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adım atmış olur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir argüman özelliği taşımaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır. Çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye Zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile; Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur.

HACCP Gıda Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), gıda üretiminde kritik kontrol noktalarında ortaya çıkacak riskleri ortadan kaldırmaya yönelik bir kalite yönetim sistemidir.

HACCP, gıda üretiminde “önleyici yaklaşım” ilkesine göre geliştirilmiştir. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, gıda üretiminde insan sağlığına yönelik risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlayan sistematik bir yaklaşım anlamına gelmektedir.

HACCP Sistemi, üretimde gıda güvenliği için gerekli tüm işlemleri yapmaya yönlendirir ve sistemin mükemmele doğru sürekli gelişerek devam etmesini denetler. Sahip olduğunuz HACCP sertifikası müşterilerinize gıda güvenliği için tüm işlemleri yaptığınıza dair güvence verir.

HACCP, bir gıda ürününün farklı üretim aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesine ve analiz edilmesine, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesine ve bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesini takip etmeye yarayan bir sistemdir.

İnsan sağlığına yönelik risk faktörleri, gıdanın kimyasal, mikrobiyolojik yada fiziksel etkileşime maruz kalması sonucunda ortaya çıkar. HACCP Sisteminin amacı, tüketici sağlığını riske sokabilecek bu kritik noktaları kontrol altına almaktır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması ile;

 • Tüketicilere gıdanın güvenli ve hijyenik bir şekilde üretilmiş olduğuna dair güvence verilmiş olur.
 • Gıdanın hijyenik bir şekilde üretildiğinin garanti edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınmış olduğu gösterir.
 • Kuruluşlar için ürün iadeleri ve piyasadan ürünleri toplatma veya geri çekme gibi hususlar, ekonomik açıdan çok büyük avantaj sağlayacak şekilde minimuma iner.
 • Yüksek oranda etkinlik elde edilir.
 • Uygun olmayan malzeme alımı ve hijyenik olmayan üretim koşullarına engel olarak, üreticinin müşterilerine sağlıklı ürünler sunması sağlanır.

OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sistemi

OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sistemi, kuruluşta uygulanan sağlık ve güvenlik sisteminin referans standartla karşılaştırılıp uygun görüldüğünü ispat eder. OHSAS 18001 sertifikası, kurum çalışanlarının sağlıklarının korunması amacıyla önceden önlem aldığınızı ortaya koyar.

OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sistemi Standardı; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için sağlanması gereken şartları içerir.

OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sisteminin uygulanması ile;

 • İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında azalma
 • Daha düşük sigorta primi
 • Çalışanlarda motivasyon
 • ISO 9001 veya ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum

İstanbul, Ankara ve İzmir’ de faaliyet gösteren İstek Patent, uzman vekilleri ile uygun fiyatlara kalite belgeleri alarak müşterilerinin yüzünü güldürmektedir.

Site Haritası