KOSGEB Teşvikleri

kosgeb teşvikleriKOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklerle süratle uyumlarını sağlayarak rekabet güçlerini artırıp ekonomiye katkı sağlamaları amacıyla 3624 sayılı kanunla 20 nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olan KOSGEB, tüzel kişiliği elinde bulunduran ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Sanayiler Kobi destek kredileri alma konusunda KOSGEB desteklerinden faydalanarak yatırımlarını gerçekleştirmektedir. KOSGEB teşvikleri, Kobilerin rekabet güçlerini ve düzeylerini artırarak daha verimli yaptırımlar sağlamaktadır.

İstek Patent KOSGEB destekleri ve Kobi destek kredileri konusunda müşterilerini bilgilendirerek izlemeleri gereken yöntemler hakkında istişare yaparak sağlıklı bir hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Destek Oranları ve Miktarlar

İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmektedir. İşletmeler tarafından patent belgesi, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi alınmasından sonra, bu amaçla yapılan harcamalar için bir yıllık süre içerisinde verilecek destek oranı %70 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir:

1.Patent Destekleri:

Yurtiçinden alınacak Patent Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Patent Belgesi için üst limit 10.000 YTL,

2.Faydalı Model Destekleri:

Yurtiçinden alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 10.000 YTL,

3.Tasarım Destekleri:

Yurtiçinden alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL,

4.Marka Destekleri:

Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler:
Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri,
Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri,
Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki Billboardların kira bedeli giderleri
için verilecek desteğin toplamı 20.000 YTL’dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000 YTL’ yi geçmeyecektir.
Bu destekten işletmeler yararlanabilir.

Amacı ve Kapsamı

İşletmelerin; sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir.

Faydaları

Sınai Mülkiyet Hakları ’nın (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları) işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, işletmelerin haklarının korunması ve sınai mülkiyet bilincinin oluşması sağlanacak, küresel pazarda rekabet güçleri artacaktır.

Kimler Yararlanabilir

Bu destekten Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler veya SYH planı onaylanan yararlanıcılar yararlanabilir.

Site Haritası