Marka Süreçleri

Marka, bir ürün veya bir fikrin pazarlama iletişimi ile potansiyel müşterinin hafızasında yer edinme sürecidir. Bir markanın tüketicilerin zihninde oluşturduğu algılar bütünü, markanın ait olduğu hizmeti veya ürünün tüketici nezdinde ayırt edici olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple oluşturulacak markanın özgünlüğü son derece hassas bir konudur.

Markalar, rekabet ortamında avantaj sağladıkları ve firmaların kârlarına temel oluşturdukları için, birçok firmanın en önemli varlıkları olarak görülmektedirler. Yoğun rekabetli pazar piyasasında ürün veya hizmetin tüketiciye farklı firma ya da şahıslara ait hizmeti çağrıştırmaması esas alınmalıdır. Markanın fonksiyonları ve sağladığı faydalar göz önüne alındığında firmaların öncelikli hedefi; tüketicilerin hem beynine hem de kalbine hitap eden markalar yaratmak olmalıdır.

Marka süreçlerinde tüm bu bahsedilen detaylar doğrultusunda ortaya çıkan birkaç durum mevcuttur. Bunlardan biri, aynı faaliyet alanını kapsayan ve tüketici nezdinde karışıklığa sebep olacak markaların Türk Patent Ve Marka Kurumu uzmanlarınca değerlendirilerek yapılan aynı sınıftaki müracaatlarla ilgili kısmi yayın kararlarıdır. Bu kararlar doğrultusunda, aynı hizmeti veren firmaların belirlemiş olduğu markalardan başvuru sırası öncelik alınarak ortak hizmetler çıkarılarak sonrasında tescile bağlanması amaçlanır. Böylelikle pazar piyasasında tüketici nezdinde karışıklığa neden olmadan, ilgili firmaya ait markanın tam korunması sağlanmaktadır.

Bir diğer konu ise yine marka sürecini kapsayan bülten itirazlarıdır. Bu durum markalar tescile bağlandıktan sonra her ay bültene çıkan, TPE nezdinde başvurusu yapılmış markaların yayınlandığı Resmi Markalar Bülteni’nden takibi yapılarak sağlanmaktadır. Bülten itirazlarının amacı, markaların yayına çıktıkları tarihten itibaren 2 ay içerisinde öncesinde başvuru işlemi yapmış olan firmalarca takibi yapılarak, kendi sektörlerinde olan ve markalarına fonetik, işitsel ve görsel açıdan benzer gördükleri markalara itiraz ederek söz konusu markaların tescile bağlanmalarını önlemesini sağlamaktır. Böylelikle tüketici nezdinde oluşabilecek karışıklıkların önüne geçilmektedir.

Markaların tescile bağlanması kadar sonrasında takibinin yapılması da bu sebeple önem arz etmektedir.

 

Çağla HALİL

Yorum yaz

Site Haritası