Patent verilemeyecek konu ve buluşlar nelerdir?

Patent ve Faydalı model ile korunamayacak konular ve buluşlar da söz konusudur :

–         Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

–         Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

–         Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,

–         Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

–         İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri (Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç)

–         Konusu kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

–         Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Site Haritası