Tasarım Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı

tasarim-tescilinden-dogan-haklarin-kapsami554 sayılı KHK’ nin 17. maddesine göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.

Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.”

Endüstriyel tasarım hakkı, faydalı model tasarım hakkını elinde bulunduran kişiler de aynı kanun maddesinden yararlanırlar.

Site Haritası