TSE CE TSEK Kalite Sistemleri

tse-ce-tsek-kalite-sistemleriTSE’nin amacı: Tüketicilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, üretici firmaların üretimlerinde standartlara uygun ve kaliteli mal üretme bilincinin yerleşmesi amaçlanmıştır.

TSE belgesi: Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 2. Başvuru sahibi kuruluşu temsil eden yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 3. Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

Türk Standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstermiştir.  Tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TL’nin üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği’ne teslim edilmelidir.

 1. ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 2. ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
 3. HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 4. LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
 5. KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ

CE-Markası Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine Uygunluk İşareti

CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.

Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE işareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken Yeni Yaklaşım kapsamındaki bir ürünün bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için, üzerinde CE işareti bulunması zorunludur.

Bugüne kadar belli ürünler itibariyle AB’ye ihracatta zorunlu olarak aranan CE işareti uygulaması, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye’de iç piyasaya arz edilecek ürünler ile ithal edilecek ürünlerde zorunlu hale gelecektir.

Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka değişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 2. Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 3. Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.
 4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 5. Avans dekontu
Site Haritası