Eğitim Hizmetlerimiz

 • HİJYEN VE SANİTASYON EĞİTİMİ
 • HACCP EĞİTİMİ
 • KALİTE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ
 • GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMLERİ (Tüm ISO Standartları için)
 • RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ
 • GEÇİŞ EĞİTİMLERİ ( ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 22000:2018)
 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • 17100 ÇEVİRİ HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 15189 TIBBİ LABORATUAR AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 17025 LABORATUAR AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 13485 MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 22716 (GMP) KOZMETİK YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 15838 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO TS 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)