Patent Başvuru Süreci İşlem Adımları Nelerdir ?

Buluşunuzun Türkiye sınırları içerisinde korunması için Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde başvurunun dosyalanması gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken, buluşa yönelik bir yenilik araştırmanın yapılmasının ardından,buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından uygulanabilmesini sağlayacak şekilde açık ve yeterli yazılması gereken “tarifname takımının” TPE nezdinde dosyalanmasıdır.

 

Patent işlem basamakları;

 • Başvurunun TPE nezdinde dosyalanması
 • Şekli şartlar açısından incelenmesi
 • Dünya çapında yenilik vasfının araştırılması ve araştırma raporunun alınması
 • Resmi Patent Bülteni ile başvurunun ilan edilmesi (6 ay boyunca 3. Kişilerin itirazına açık olur)
 • Sistem tercihi
  • İncelemeli sistem tercih edildiğinde başvurunun patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirileceği incelemeye gönderilmesi (en fazla üç inceleme hakkı vardır)
  • Tescil kararının verilmesi
  • Belge
 • İncelemesiz sistem tercih edildiğinde başvuru incelemeye gönderilmez,
  • Tescil kararının verilmesi
  • Belge

 

Faydalı Model işlem basamakları

 • Başvurunun TPE nezdinde dosyalanması
 • Şekli şartlar açısından incelenmesi
 • Resmi Patent Bülteninde başvurunun ilan edilmesi (3 ay boyunca 3. Kişilerin itirazına açık olur)
 • Tescil kararının verilmesi
 • Belge

Deneyimli vekilleri ile İstek Patent, başvuruların tarifname takımını hazırlamakta, tescile kadar tüm işlem aşamalarını düzenli takip etmekte ve koruma süresi boyunca Türk Patent Enstitüsü nezdinde vekilliğinizi yürütmektedir.