Patent veya Faydalı Model Başvurusu sahiplerinin en çok sorduğu sorulardan birisi, patent veya faydalı model müracaatını yaptık, patentlerin tescil prosedürü uzun sürüyor, bu süre içinde patentim taklit edilirse dava açabilir miyim? Yoksa faydalı model veya patent tescil belgem çıkıncaya kadar patentimi taklit edenler hakkında dava açamayacak mıyım? şeklindedir.

Bu sorunun cevabı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 97’nin 4. Fıkrasında belirtilmiştir:  “ Bu Kanun hükümlerine göre patente sağlanan koruma, patent başvurusunun Bültende yayımlandığı tarihten itibaren, başvuru sahibine geçici olarak tanınır.” 5. Fıkrada “Patent başvurusu sahibinin izni olmadan başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu ve kapsamından haberdar edilmişse dördüncü fıkrada belirtilen koruma, başvurunun yayımlandığı tarihten önce de söz konusu olur” belirtilmiştir. Dolayısı ile aylık olarak yayımlanan Patent Bülteninde başvuru yayımlandıktan sonra başvuru sahiplerine geçici olarak koruma sağlanmaktadır.

Eğer buluş, mikroorganizmalar ile ilgiliyse 6. Fıkrada belirtildiği üzere, koruma mikroorganizmanın erişilebilir hale gelmesinden itibaren başlar.

Ayrıca Kanunun 141. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtildiği üzere; patent başvurusu veya faydalı model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı dava açmaya yetkili kılınmıştır. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmamaktadır. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)