Patent Yıllık Ücretler-Kullanma Belgesi

Yıllık ücretler patent ve faydalı modellerin başvuru tarihinden itibaren koruma süresi boyunca her yıl, başvuru tarihine tekabül eden tarihe kadar ödenmesi zorunlu harçlardır. Yıllık harçların süresi içerisinde ödenmemesi durumunda 6 aylık ek bir süre içerisinde cezalı olarak ödenebilmektedir. Bu sürede de ödenmemesi durumunda ancak ispatlanabilir mücbir sebepler sunularak ödenebilmektedir. Yıllık ücretlerin ödenmemesi durumunda başvurunuz ya da belgeniz geçersizlik ilanına çıkacak ve kamuya mal olacaktır. Bu sebeple bu sürelerin düzenli takibi ve kaçırılmaması önem arz etmektedir.

Başvuru sahibinin patent koruması ile tekeline aldığı buluşu halkın yararına sunması gerekmektedir. Buna “Kullanım” denmektedir. Buluşun kullanım zorunluluğu patent / faydalı modelin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir. Başvurunun bu süre zarfında kullanılmaması durumunda, kullanmama beyanının sunulması ya da başvuruya ilişkin lisans teklifi talebinde bulunması gerekmektedir.

Başvuru sahibi buluşun kullanımına ilişkin beyanda bulunmaktan kaçındığında belge iptal olmamakta ancak; 3. kişilerin talebi üzerine mahkeme tarafından zorunlu lisans verilmesi kararı çıkabilmektedir. Kullanmama beyanı ise, hak sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki ispatlanabilir ekonomik, hukuki ve teknik sebepler öne sürülerek sunulabilmekle birlikte zorunlu değildir.