Haberler

A+ A-

Coğrafi İşaret Nedir

Kızışan rekabet ortamında ülkeler ihracat yaparken coğrafyalarına özgü olan bu ürünleri kullanmak ve kanıtlamak istemektedirler. Ancak bu durumu kullanmak isteyenler bu ürünleri taklit edebilmektedir. Bunu engellemek amacıyla tescil ve koruma zorunlu hale getirilmiştir.

Peki, Coğrafi İşaret Nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü ve özelliklerinden dolayı belirli bir alan, bölgede özdeşleşmiş bir ürünü gösteren isimlere ‘’coğrafi işaret’’ denir

Coğrafi İşaretler menşe ve mahreç işareti olarak 2’ye ayrılmıştır.

 • Menşe için gereken koşullar;-Coğrafi sınırları belirlenmiş bir alandan kaynaklanan bir ürün olması- Bu coğrafi sınırlara özgü nedenlerden kaynaklanan bir ürün olması. Özellikleri sebebiyle yalnızca o coğrafi sınırlar içerisinde üretilmesi, işlenmesi gerekmektedir.
 • Ait oldukları coğrafya dışında üretilemezler . Örnek: Amasya elması
 • Mehreç İşareti için gereken koşullar;-Coğrafi sınırları belirlenmiş bir alandan kaynaklanan bir ürün olması
 • Belirgin bir niteliği itibariyle bulunduğu coğrafi sınır ile özdeşleşmiş olması

Üretimi işlenmesi gibi işlemlerden en az birinin belirlenen coğrafi sınıf içerisinde olması gerekir.

İçeriklerinden tek bir tanesinin o yöreden olması şartıyla ait oldukları coğrafya dışında da üretilebilirler Örneğin: Adana Kebap, Adana Şalgamı

Coğrafi İşaret Tescili

 • Türkiye’de 1995 tarihi ve 555. Kanun hükmünde kararname kapsamında tescil edilerek korunmaktadır.
 • Bir ürünün menşe veya mehreç olma şartlarını sağlaması ile koruma sağlamak amacıyla kanun hükmünde Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi ile tescil işlemi gerçekleştirilir.
 • Türkiye’de yapılan başvurular yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurtdışında koruma için ülkelerin mevzuatına göre ayrıca başvuru yapmak gerekir.

Hangi durumda tescil ettirilemez?

 • Yukarıda belirtmiş olduğum tanımlara uymayan adlar ve işaretler
 • Ürünlerin jenerik isimleri
 • Yanıltıcı olabilecek isimler
 • Kamu düzenine ve ahlaka aykırı ibareler

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler
 • Dernekler
 • Coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları

Kimler Kullanabilir?

 • Şartlara uygun üretim yapan herkes kullanabilir
 • Coğrafi İşaret bireysel mülkiyet hakkı vermez. Konu olan ürünün üreticileri için ortak bir kullanım sağlar

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Başvuru Dilekçesi
 • Tescili istenen ürünün adı veya örneği (8×8)
 • Ürünün tanımı hatta özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler
 • Eğer varsa ürünün özel üretim teknikleri
 • Bulunduğu bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça gösteren bilgiler,belgeler
 • Talep edilen işaretle menşe adı ya da mehreç işareti özelliğini taşıdığına dair bilgiler
 • Kullanım biçimini açıklayan detaylı bilgi

Coğrafi İşaret Tescil Süreçleri

 • Başvuru işlemi yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka kurumu başvuruyu inceler. Bilgilerde herhangi bir eksiklik durumunda noksanın tamamlanması için 3 ay süre tanınır. Süresi içerisinde noksan tamamlanmaz ise başvuru reddedilir.
 • Menşe isimleri Resmi Gazete ve yerel gazetede, mehreç işaretleriyse Resmi Gazete ve yerel gazete dışında günlük gazetelerin birinde yayınlanır.
 • Resmi gazetede yayınlandıktan sonraki 6 ay içerisinde itiraz edilebilme hakkı vardır.
 • Coğrafi İşaretlerin tescili, Resmi Gazetede yayınlandığı itibariyle kesinleşmiş demektir. Tescil ücretinin 3 ay içersinde yatırılması gerekmektedir.

Coğrafi İşaret Başvurusu için Nereye Müracaat edilmelidir?

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru işleminizi gerçekleştirmek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Size Özel Teklifimizi Öğrenmek İçin Bize Ulaşın