CE Nedir?

“CE” markası adını Fransızca “Avrupa’ya uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” nın açılımıdır. Avrupa ülkelerine ihraç edilecek bir ürün Avrupa Birliği direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE işaretlemesi yapılması yasal bir zorunluluktur. CE işareti, ürünün ilgili AB direktifine uygun olduğunu ifade eder.


CE Hangi Ürünler İçindir ?

CE işareti, AB Direktifleri kapsamında bulunan tüm ürünler için alınabilir.


AB Direktifleri
DİREKTİFSEKTÖR
(89/106/EEC)/Yapı Malzemeleri Yönetmeliğiİnşaat malzemeleri
(95/16/EC)/Asansör YönetmeliğiAsansörler
(90/396/EEC)/Gaz Yakan Cihazlara Dair YönetmelikGaz Yakan Aletler
(92/42/EEC)/Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair YönetmelikSıcak su kazanları
(97/23/EC)/Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiBasınçlı kaplar
(88/378/EEC)/Oyuncaklar Hakkında YönetmelikOyuncaklar
(89/686/EEC)/Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiKişisel Koruyucu Donanımları
(2006/42/AT) Makina Emniyeti YönetmeliğiMakinalar
(93/42/EEC)/Tıbbi Cihaz YönetmeliğiTıbbi cihazlar
(98/79/EC)/Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları YönetmeliğiIn vitro tıbbi tanı cihazları
(2004/22/EC)Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene YönetmeliğiÖlçü Aletleri
(90/384/EEC)/Otomatik Olmayan Tartı Aletleri YönetmeliğiOtomatik Olmayan Tartı Aletleri
(2006/95/AT)Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili YönetmelikAlçak Gerilim Cihazları
(2004/108/AT)Elektromanyetik Uyumluluk YönetmeliğiElektromanyetik Uyumluluk
(87/404/EEC)/Basit Basınçlı Kaplar YönetmeliğiBasit basınçlı kaplar
(90/385/EEC)/Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar YönetmeliğiVücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
(94/9/EC)/Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili YönetmelikPatlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
(93/15/EEC)/Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında YönetmelikSivil kullanım için patlayıcılar
(2000/9/EC)/İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı YönetmeliğiYolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar
(94/25/EC)/Gezi Tekneleri YönetmeliğiGezi Amaçlı Tekneler
(99/5/EC)/Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları YönetmeliğiRadyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

 


CE İşaretlemesi için Yapılacak Hazırlıklar

Test ve muayene/gözetim için Onaylı Kuruluş seçimi Test ve muayene/gözetim hizmeti teklifi alımı, değerlendirilmesi, sözleşme imzalanması İlgili Testlerin yapılması
Teknik Dosya Hazırlanması
Teknik Çizimlerin Ürün kullanım kılavuzu ve etiketinin tebliğe uygun hale getirilmesi
Teknik dosyanın, onaylı kuruluşa teslimi
CE Uygunluk Beyanı yayınlanması


CE İşaretlemesi Nasıl Alınır?

Ürünün direktif ve standardına göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak ürün, ilgili direktif kapsamında test edilir. Firmadan alınacak bilgiler doğrultusunda ürüne ait teknik dosya hazırlanır. Firmada Fabrika Üretim Kontrol Sistemi dokümantasyonu hazırlanır. Bazı ürünlerde firma denetimi yapılmakla birlikte ürünün testlerden geçmesiyle CE sertifikası onaylı kuruluş tarafından veya self deklarasyon şeklinde hazırlanır.


CE İşaretlemesi Olmazsa Ne Olur?

İhracat açısından, CE işaretlemesi olması gerektiği halde olmayan ürünlerin AB ülkelerine ihracatı mümkün değildir.
Türkiye pazarı açısından, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulmaya girmiş ürün direktifleri kapsamına giren ürünlerin Türkiye pazarına arz edilmesi mümkün değildir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)