Marka Nedir

Bir tüzel veya gerçek kişinin mal ve hizmetlerini diğer bir tüzel veya gerçek kişinin mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için tasarlanan isimlerden, sembollerden, şekillerden veya sayılardan oluşan ve basılı materyeller yolu ile yayınlanıp çoğaltabilen her türlü işarete marka denir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna göre belirli bir sınıfta tescil belgesi almış bir marka ile aynı veya ayırt edici özelliği olmayan markalar aynı sınıfta tescil edilemezler.

Tescilli bir markayı, ana unsurlarını ya da ayırt edici vasıflarını değiştirmeden kullanma, markayı kullanma olarak kabul edilerek kullananlar hakkında dava açılabilir.

Marka sahibi tescil ettirdiği markayı rehin edebilir, teminat olarak gösterebilir veya bir başkasına devredebilir.