+ Toplam Tecrübemiz

Tüm tecrübe ve deneyimimizle İstekle çalışmaya devam ediyoruz

+ İşkolik

Gün geçtikçe büyümeye devam eden İstekli bir aileyiz

+ Firmalarımız

İstekle çalıştığımız firmalarımız bizi tercih ediyor

+ Çözüm Ortaklarımız

Çözüm ortaklarımız istekle artıyor

"Buluşlarınızın Hakkı Sizin Olsun,
Tasarladıklarınızı Tescil İle Koruyalım"

Marka Tescil

Globalleşen dünyada ayrıcalıklı bir yere sahip olmak isteyen işletmelerin gelişen ekonomiden pay alabilmeleri için marka tescili yapmaları gereken en önemli husustur.

Detayı Görüntüle

Patent Tescil

Patent sisteminin, buluş sahiplerine tanıdığı tekel hakkı sonucunda elde edilen ekonomik kazançlar kişileri buluş yapmaya teşvik etmektedir.

Detayı Görüntüle

Faydalı Model

Patent işlemlerine göre hem belgenin verilme süreci hem de maliyet bakımından faydalı model tescil işlemleri çok daha elverişlidir.

Detayı Görüntüle

Endüstriyel Tasarım Tescil

Bir ürünün tümü veya bir parçasının insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü endüstriyel tasarım ifade eder.

Detayı Görüntüle

Yurtdışı Marka ve Patent Tescili

Türkiye’de yapılan bir buluşun, marka ya da patent tescil başvurusu sadece Türkiye sınırları içinde korunmaktadır. Daha kapsamlı bir koruma için yurt dışı marka tescilinizi yapıyoruz.

Detayı Görüntüle

Coğrafi İşaretler

Bir niteliği ve ünü olan diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge ve ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere coğrafi işaret denir.

Detayı Görüntüle

Entegre Devre Topografyaları

Entegre devre topografyası, marka, tasarım, faydalı model gibi yaratıcı adına tescil edilebilmektedir. Tek şart devrenin yeni ve özgün olmasıdır.

Detayı Görüntüle

Kalite

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 10002, ISO 27001, ISO TS 16949, ISO 13485, HELAL, CE, TSE, TSEK, TSE HYB, SSHYB, RoHS, GOST R / EAC, SEDEX, SANAYİ SİCİL BELGESİ

Detayı Görüntüle

Hukuk

Firmamız patent ve tasarım davalarını üstlenmekte ve gerekli hallerde marka davası ve patent davası açmak suretiyle müşterilerinin menfaatini korumaktadır.

Detayı Görüntüle

Barkod Tescil

Bilgi ve veri kaynaklarını temsil eden çeşitli karakterlerin makineler tarafınca okunarak başka bir ortama bilgiyi aktarma işlemidir.

Detayı Görüntüle

Telif Hakları

Bir ürüne veya hizmete ait fikri haklara sahip olan firmalar, o ürünün veya hizmetin pazarından en büyük payı alıp diğer üreticileri fason konumuna getirmektedir.

Detayı Görüntüle

Referanslar

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bu çağlarda Sınai ve Fikri mülkiyet haklarının korunması hususundaki çalışmış olduğumuz markaları görüntüleyin!

Detayı Görüntüle

Tecrübeli

İnovatif

Kurumsal

Pratik

Yeni Marka Kanununda Değişiklikler ve Bülten İtirazlarına Etkisi

Sınai haklar kapsamındaki; patent, faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaret ve ayrıca geleneksel ürün adları, bir Kanun metninde toplanmıştır. Ekonomik gelişime paralel olarak sınai mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler olmuştur ve bu kanuna ihtiyaç artmıştır. Özellikle girişimcilik sektörüne yapılan teşviklerle sınai mülkiyet hakları KHK’lar bazında yetersiz kalmıştır. Kanun ile patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir çatıda toplanarak daha sade bir hal alması hedeflenmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişmiştir. Marka sahibinin muvafakat vermesi durumunda artık 3. Kişiler markayı tescil ettirebilecek. Bu durum kardeş firmaların aynı markayı alabilmesini sağlayabileceği gibi iki firma aralarında uzlaşarak aynı markayı alabilecektir Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itirazı üzerine aynı veya benzer marka başvurusu reddedilecektir. Bu kural ile tescilsiz kullanılan bir marka veya ticaret siciline kayıtlı bir ticaret unvanı veya işletme adı sahibine itiraz hakkı tanınmıştır. Tahsis edilmiş bir internet alan adına dayalı olarak sonraki bir marka başvurusuna itiraz olanağı bu kapsamda değerlendirilebilir. Kullanılmayan markalar mahkeme tarafından iptal yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu’na devir edilmiştir. ‘yayınına itirazı düzenleyen 19’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına göre, önceki tarihli bir marka hakkına dayalı itirazlarda, itiraza mesnet markanın beş yıldan daha önce tescil edilmiş olması halinde, itiraz konusu mal veya hizmetler açısından kullanıldığının ispat edilmesi istenmektedir. Markanın ciddi biçimde kullanıldığının ispat edilememesi veya kullanmamanın haklı bir sebebe dayandığının ispat edilememesi halinde, marka başvurusuna itiraz dikkate alınmayacaktır.’ Yani eğer 5 yıldan uzun süredir tesciliniz varsa bir markaya itiraz ettiyseniz karşı taraf sizden kullanım talebinde bulunabilecek. Eğer kullanım talebini karşılamaz iseniz itirazınız reddedilecektir. Marka sahibi sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde 5 yıl boyunca sessiz kalmışsa, karşı taraf kötü niyetli olmadığı sürece markayı kullanmaya devam edebilecektir. Tescilli tanınmış markaların korunmasına ek olarak tescilli olmayan tanınmış markalara da koruma getirilmiştir. Bu düzenleme ile bu marka sahiplerinin aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt edilemeyecek benzer markalara itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. Yayım süreleri kısalmış 3 aydan 2 aya indirgenmiş, ayda iki bülten çıkmasına karar verilmiştir. İki aylık sürede, yayımların izlenmesi, itiraz edilebilecek markaların tespiti ve gerekçelerin derlenerek itirazın yapılması son derece emek ve titizlik gerektirmiştir. Bu durum uzman kadro ile çalışmanın farkını ortaya koymuş ve marka takip sözleşmesinin önemini vurgulamıştır. Bir markanın hükümsüzlüğü için dava açılırken önceden itiraz edilmesi zorunlu olmadığı için, iki aylık itiraz süresi, dava sayılarında artışa yol açabilecektir. Bir marka başvurusu tescilli bir coğrafi işareti içeriyorsa veya tescilli bir coğrafi işaretten oluşuyorsa ilk incelemede Kurum tarafından reddedilecektir. Coğrafi işaretler ile marka arasındaki farkı vurgulayan bu kural, coğrafi işaretlerin üçüncü kişiler tarafından haksız kullanımının önüne geçilmesini amaçlanmıştır. Faydalı Modellere inceleme gelmiş ve incelemesiz patent sistemi kaldırılmıştır. Ayrıca patentlerde Avrupa’daki düzenleme ile uyumlu şekilde tescil alındıktan sonra da Türk Patent önünde itiraz edilebilmesine imkan tanınmıştır. Tasarımlarda da inceleme sistemine geçilmiştir. Artık Türk Patent kendi yapacağı inceleme sonucunda tasarımı yeni olarak görmezse reddedebilecektir.

Detayı Görüntüle

Bir Markanın Başarı Öyküsü

Türkiye’deki kadın girişimcilerin üstün başarı örnekleri, adlarından oldukça fazla söz ettirmeye başlamakla birlikte yaptıkları dokunuşların etkisi ülke sınırlarını da aşmaya başlamıştır. Hayata karşı tutkularına sıkı sıkıya bağlanan bu kadınlardan birini tanıtacağım. Bir zamanlar küçük bir kız çocuğu vardı. Babası hiçbir düzenli işte çalışmıyordu ve bir süre sonra annesiyle yolları ayrılacaktı. İki kardeş olarak mütevazi hayatında ailesinin geçimine yardımcı olmak amacıyla annesinin yanında terzi dükkanında çalışıyordu. Hem okuluna gidiyor hem de dikiş dikmeyi öğreniyor; önce arkadaşlarının oyuncak bebeklerine elbiseler dikiyor daha sonra da kendi kıyafetlerini ya da kardeşinin kıyafetlerini yeniden düzenliyordu. Bunları yaparken de inanılmaz bir keyif alıyordu. Bir yandan çalışmak bir yandan okula gitmek ve kardeşine bakmak onun için oldukça yorucu oluyordu. Liseye başlamadan önce bir seçim yapması gerekiyordu. Vicdanı onu rahat bırakmadı ve ailesini seçti. Okulu ikinci plana attı. İlerleyen yaşı dolayısıyla gözleri artık pek de iyi görmeyen annesinin yerine de çalışması gerekiyordu. Dikiş dikmeye hakimdi. Ancak kalıp çıkarmayı da iyice öğrenmesi gerekliydi. Kumaşları daha da iyi tanımalıydı. Hayata tutunmak ve hayatın içinde var olabilmek adına daha da çok sarılıyordu işine. Bir yandan çalıştığı için liseyi açıktan bitirmeye karar verdi. Lise diplomasını aldıktan sonra daha çok işine yoğunlaştı. Akşamları da çizim kursuna gitmeye, özel yetenek sınavları için hazırlanmaya başladı. Moda ve tekstil tasarımı okumak artık onun tek hayaliydi. Son sınıfta, yarattığı markası ve koleksiyonunu bir defile ile sundu ve hazırlamış olduğu kıyafetleri oldukça dikkat çekti. Kendi tarzını; sadelikle farklılığı bir arada kullanarak oluşturmayı başarmıştı. Gece gündüz çalışarak para biriktirdi. Çünkü tek hayali ileride eline geçen ilk fırsatta Paris’e gitmekti. Aynı zamanda yabancı dilini de geliştirmesi gerekiyordu. Dil öğrenimi sağlamak ve yurt dışı eğitim hayalini gerçekleştirebilmek için dikiş dikmeye ve okuldaki bütün organizasyonlarda çalışmaya başladı. Kısa zamanda özverisiyle başarılı bir yol kattetti. Hayalini kurduğu Paris’te, IFM’de yaz okulu programına kabul edilmeyi başardı. Burada aldığı eğitim ona moda evi, fotoğrafçı, stilistler ve tasarım dünyasından birçok isimle tanışma, ders alma ve çalışma imkanı sağladı ve ilk koleksiyonunu aynı yıl Paris’te sundu. Kendi Haute Couture markasını yarattı: Nuriye Günver. Paris Moda Haftası’nda “En İyi Genç Modacı” ödülünün sahibi oldu. Dünyanın 12 ülkesinde tasarımlarıyla yer alan markasının en önemli özelliği ise satın alınan her bir üründen “Çocuk Fonuna” bütçe ayrılması. “Hiçbir çocuk üşümesin” sloganıyla harekete geçirdiği kampanyasıyla bugüne dek binlerce çocuğa kaynak sağladı.

Detayı Görüntüle

Coğrafi İşaret Nedir

Kızışan rekabet ortamında ülkeler ihracat yaparken coğrafyalarına özgü olan bu ürünleri kullanmak ve kanıtlamak istemektedirler. Ancak bu durumu kullanmak isteyenler bu ürünleri taklit edebilmektedir. Bunu engellemek amacıyla tescil ve koruma zorunlu hale getirilmiştir. Peki, Coğrafi İşaret Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü ve özelliklerinden dolayı belirli bir alan, bölgede özdeşleşmiş bir ürünü gösteren isimlere ‘’coğrafi işaret’’ denir Coğrafi İşaretler menşe ve mahreç işareti olarak 2’ye ayrılmıştır. Menşe için gereken koşullar;-Coğrafi sınırları belirlenmiş bir alandan kaynaklanan bir ürün olması- Bu coğrafi sınırlara özgü nedenlerden kaynaklanan bir ürün olması. Özellikleri sebebiyle yalnızca o coğrafi sınırlar içerisinde üretilmesi, işlenmesi gerekmektedir. Ait oldukları coğrafya dışında üretilemezler . Örnek: Amasya elması Mehreç İşareti için gereken koşullar;-Coğrafi sınırları belirlenmiş bir alandan kaynaklanan bir ürün olması Belirgin bir niteliği itibariyle bulunduğu coğrafi sınır ile özdeşleşmiş olması Üretimi işlenmesi gibi işlemlerden en az birinin belirlenen coğrafi sınıf içerisinde olması gerekir. İçeriklerinden tek bir tanesinin o yöreden olması şartıyla ait oldukları coğrafya dışında da üretilebilirler Örneğin: Adana Kebap, Adana Şalgamı Coğrafi İşaret Tescili Türkiye’de 1995 tarihi ve 555. Kanun hükmünde kararname kapsamında tescil edilerek korunmaktadır. Bir ürünün menşe veya mehreç olma şartlarını sağlaması ile koruma sağlamak amacıyla kanun hükmünde Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi ile tescil işlemi gerçekleştirilir. Türkiye’de yapılan başvurular yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurtdışında koruma için ülkelerin mevzuatına göre ayrıca başvuru yapmak gerekir. Hangi durumda tescil ettirilemez? Yukarıda belirtmiş olduğum tanımlara uymayan adlar ve işaretler Ürünlerin jenerik isimleri Yanıltıcı olabilecek isimler Kamu düzenine ve ahlaka aykırı ibareler Kimler Başvuruda Bulunabilir? Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler Dernekler Coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları Kimler Kullanabilir? Şartlara uygun üretim yapan herkes kullanabilir Coğrafi İşaret bireysel mülkiyet hakkı vermez. Konu olan ürünün üreticileri için ortak bir kullanım sağlar Başvuru Şartları Nelerdir? Başvuru Dilekçesi Tescili istenen ürünün adı veya örneği (8×8) Ürünün tanımı hatta özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler Eğer varsa ürünün özel üretim teknikleri Bulunduğu bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça gösteren bilgiler,belgeler Talep edilen işaretle menşe adı ya da mehreç işareti özelliğini taşıdığına dair bilgiler Kullanım biçimini açıklayan detaylı bilgi Coğrafi İşaret Tescil Süreçleri Başvuru işlemi yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka kurumu başvuruyu inceler. Bilgilerde herhangi bir eksiklik durumunda noksanın tamamlanması için 3 ay süre tanınır. Süresi içerisinde noksan tamamlanmaz ise başvuru reddedilir. Menşe isimleri Resmi Gazete ve yerel gazetede, mehreç işaretleriyse Resmi Gazete ve yerel gazete dışında günlük gazetelerin birinde yayınlanır. Resmi gazetede yayınlandıktan sonraki 6 ay içerisinde itiraz edilebilme hakkı vardır. Coğrafi İşaretlerin tescili, Resmi Gazetede yayınlandığı itibariyle kesinleşmiş demektir. Tescil ücretinin 3 ay içersinde yatırılması gerekmektedir. Coğrafi İşaret Başvurusu için Nereye Müracaat edilmelidir? Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru işleminizi gerçekleştirmek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detayı Görüntüle

Bu Fabrikada Fikirler Ürüne Dönüşüyor

Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, merkezde hayata geçirilen projeler için patent alındığına da işaret ederek, bu kapsamda hazırlanan projelerden 3’ü için patent başvurusu yapıldığını aktardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde kurulan Tasarım Fabrikası'nda, akademisyen ve öğrenciler, takımlar oluşturarak, sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştiriyor. Tasarım Fabrikası Direktörü ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde çalıştığı merkezde, gerçek problemlere yönelik projeler hazırlandığını, akademik birimlerde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Tasarım Fabrikası'nda, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarca ortaya konan problemler için yenilikçi bakış açısıyla çözüm önerileri üretildiğini ifade eden Sorguç, sözlerini şöyle sürdürdü 40’TAN FAZLA PROJE YAPILDI "Sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, hızlı prototipleme ve ürün geliştirme altyapısının bulunduğu merkezimizde 40'dan fazla proje hayata geçirildi. Merkezdeki çalışmalar arasında, soğutucuların harcadığı enerjiyi azaltmayı, zırhlı araçların hendekleri kolayca aşmasını, deprem anında insanları üzerlerine düşecek ağırlıktan korumayı ve arama kurtarma ekibiyle iletişimlerini sağlamayı amaçlayan projeler yer alıyor. ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR Tasarım Fabrikası'nda, farklı alanlardan 28 akademisyen, çözüm önerilerinin ve ürünlerin geliştirilmesinde öğrencilere danışmanlık yapıyor. Merkezde, öğretimde yeni bir modelin benimsendiği 'disiplinler arası tasarım stüdyosu' dersi de veriliyor. Öğrenciler, dönem boyunca akademisyenlerin öğreticiliğinde, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan bir probleme çözüm bulmak için çalışıyor. Yeni öğretim modeli ile öğrencilerin çözüm önerileri sunma, ürün tasarlama, yeni fikirleri hayata geçirme gibi becerileri gelişirken, ülkedeki kuruluşların yaşadıkları sorunlar da çözüme kavuşuyor." 

Detayı Görüntüle

Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarının yaklaşık 180 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bugün 280’i Ar-Ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparkımızda kabul edilen proje sayısı 3 bine yaklaştı. Bu projelerden elde edilen gelir ise 2,6 milyar TL civarında." dedi. Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Teknopark'ın, faaliyetlerine 2009'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde başladığını, 2014 sonunda 23 bin 500 metrekarelik İkitelli yerleşkesinin de hizmete girmesiyle 148 bin metrekarelik alanda toplam 12 binayla hizmet verdiğini anlattı. Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilere hem ön kuluçka hem kuluçka hem de post-kuluçka programında bulunma imkanı tanıdıklarını aktaran Güner, girişimcilere, şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyacı olan bütün danışmanlık hizmetlerini sunduklarını bildirdi.

Detayı Görüntüle

6 ayda 60 bin marka başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) haziran ayı itibarıyla 53 bin 436'sı yerli olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusu yapıldı.SINAİ mülkiyet verilerinden derlenen bilgilere göre, TÜRKPATENT'e yapılan patent başvuru sayısı haziran sonu itibarıyla 2 bin 838’i yerli, 5 bin 22'si yabancı olmak üzere 7 bin 860 oldu. Söz konusu dönemde kuruma 53 bin 436'sı yerli, 6 bin 902'si yabancı olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 88,6 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 3,5, toplam marka başvuruları yüzde 2,2 ve yerli patent başvuruları ise yüzde 8,4 artış gösterdi.

Detayı Görüntüle

Omü'den Buluş Ve Patent İçin Akademisyenleri Teşvik Edici Karar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda 16 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda, öğretim elemanlarının buluşlarının ticarileşmesi sonucu elde edilecek gelirin yüzde 70’inin buluş sahibinin olacağı kararı alındı.10 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yükseköğretim kurumlarında çalışan ve öğrenim görenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 121 (2) ve 113 (5) maddeleri sırasıyla şu şekilde:"Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden az olamaz".Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde OMÜ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda alınan karar ise şu hususları kapsıyor:"Öğretim elemanının yaptığı bir buluşa ve/veya geliştirmeye ilişkin OMÜ’nün karar alması durumunda; üniversite, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapar. Buluşla veya geliştirmeyle ilgili faaliyetler sonucu bir gelir elde edilmesi durumunda, vergiler dahil tüm giderler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın yüzde 70’i buluş sahibinin yüzde 15’i OMÜ’nün ve yüzde 15’i ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesinden dolayı OMÜ-TTO’nun hesabına aktarılır."

Detayı Görüntüle

Kanada Artık Wipoda

Wipo'ya üye olmayan Kanada uzun yıllardan sonra  Wipoya Katılıyor, 17 Haziran 2019 tarihi itibariyle artık Wipoda olacaktır. Uluslararası Madrid Protokolü üye ülkeler kapsamında yeni bir anlaşmaya imza atan Kanada,17 Haziran 2019 tarihinden itibaren başvurulara kapılarını açıyor...

Detayı Görüntüle

Başarıyla Çıkış Yaptınız

Size Özel Teklifimizi Öğrenmek İçin Bize Ulaşın