Marka Sahibinin Açabileceği Dava Talepler

 • Marka sahibi, marka hakkına tecavüz fillerinin tespiti için delillerin tespiti davası açabilir.
 • Marka hakkına tecavüz fillerinin durdurulmasını talep edebilir.
 • Üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyayı üretmeye yarayan araçlara el konulmasını talep edebilir.
 • El konulan taklit ürünlerin mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir.
 • Marka sahibi, el konulan ürün ve araçların üzerindeki markaların silinmesini, veya silinmesi mümkün değilse imhasını talep edebilir.
 • Marka sahibi, markayı izinsiz kullananlardan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Marka sahibi, mahkemeden, maddi ve manevi tazminatın yanında ayrıca yoksun kaldığı kazancı talep edebilir. Yoksun kalınan kazanç 556 Sayılı KHK’nin 66.maddesine göre marka sahibinin seçimine göre, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir.
 • Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanılması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre,
 1. Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre,
 2. Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.
 3. Marka sahibi mahkeme kararının yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep edebilir.
 • Taklit ürünlere ithalat veya ihracat sırasında gümrük idarelerince ihtiyati tedbir niteliğinde el konulmasını talep edebilir.
 • Marka sahibi, Cumhuriyet Savcılıklarına, Marka Taklit suçunu işleyenler hakkında şikayette bulunarak, Savcılık kararıyla güvenlik güçlerince taklit ürünlere el konulmasını ve taklit ürünleri üretenler ve satanlar hakkında KAMU DAVASI açılmasını talep edebilir.

İstek Patent marka sahipliği ihtilafında uzman hukukçu kadrosu ile hukuki desteği sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.