Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Durumlar

Markaya Tecavüz; “Marka sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın, markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ticaret sırasında markanın tescili kapsamında bulunan mal veya hizmetlerde kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Markaya tecavüz sayılan fiiller 556 Sayılı KHK’ nin 61.maddesinde tek tek açıklanmıştır. Bu fiiller sırasıyla;

  • KHK’nin Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamını açıklayan 9.maddesinin ihlal edilmesi.
  • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
  • İhlal yoluyla kullanılan taklit markalı ürünleri satmak, dağıtmak, ticari amaçla elde bulundurmak.
  • Marka sahibinin verdiği lisans haklarını, marka sahibinin izni olmadan genişleterek kullanmak veya izinsiz başkasına devretmek.
  • Marka ihlal fiillerine ortaklık yapmak, İhlal fiillerinin yapılmasını teşvik etmek veya kolaylaştırmak.
  • Taklit markalı ürünlerin nereden alındığını bildirmekten kaçınmak.

Marka hukukunda uzman avukatları ile her türlü marka sahipliği ihtilafların hukuki desteği veren İstek Patent, müvekkillerine İstanbul, İzmir ve Ankara’ da hizmet vermektedir