Patent ve Faydalı model konusu buluşlar dünya çapında yeni olmak zorundadır. Yenilik buluşun bilinen tekniklerden farklı olmasıdır. Dolayısı ile başvuru dosyalanmadan önce yapılacak ön araştırmalar önem arz etmektedir.

Araştırmanın bir diğer amacı da, resmi harçlarının ödenmemesi, dosyanın düşmesi vb. durumlardan dolayı geçerli olmayan ya da koruma süresi dolmuş yani kamuya mal olmuş bir başvurunun tespit edilmesidir. Bununla birlikte bir ülkede koruma altında olan bir ürünün diğer ülkelerde faaliyet serbestliği olup olmadığı da araştırma yolu ile tespit edilebilmektedir. Bilindiği üzere buluşlar yalnızca koruması talep edilen ülkelerde tekel hakkına sahip olmaktadırlar. Korunma talep edilmeyen ülkelerde ise söz konusu buluş kamuya mal olarak herkes tarafından üretilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar başvurunun 1 yıllık rüçhan hakkı süresinin dolmuş olması ve başvurunun PCT ve EP gibi topluluk başvurularının yapılmış olmamasıdır. Zira bu başvurular, üye ülkelerinde koruma talebi için süreyi uzatmaktadırlar.

Her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan Resmi Patent Bülteninin takibi de firmaların pazarlarını düzenli takip etmeleri ve rakiplerinin başvurularını tanımaları açısından önemlidir. Bülten takibi ile içeriği merak edilen buluşların tam takım suretleri talep edilebilir, lisansı verilmek istenen buluşların başvuru sahibi bilgilerine ulaşılabilir ya da itiraz aşamasında olan başvurulara süresi içerisinde itiraz dosyalanabilir.

Uzman kadrosu ile İstek Patent, buluşlara yönelik başvuru öncesi ön araştırma, faaliyet serbestliği araştırması yürütülmesi, Resmi Patent Bülteninin takibi ve itiraz dosyalanmasına yönelik olarak hizmet vermektedir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)