Patent Buluşu Nedir?

Patent ve Faydalı modellerin temel konusu “Buluş” tur. Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir alanındaki teknik bir probleme getirilen teknik bir çözümdür. Dolayısıyla bir buluşun patentle korunabilmesi için ön koşul “teknik” bir özelliğe sahip olmasıdır. Bu kapsamda yeni bir ürün, bir ürünün üretim yöntemi veya bilinen bir üründe yapılan geliştirmeler buluş konusudur.

Kısaca buluş, teknik bir probleme teknik bir çözüm getiren yeni bir ürün veya usul olarak dikkate alınabileceği gibi, bir ürün ya da bir işlemin yeni bir yolla elde edilmesi olarak da değerlendirilebilir.

Bir buluş söz konusu olduğunda, buluşun başkaları tarafından çalınması ihtimali düşünülerek, patent başvurusu yapmadan önce, buluşun, sözlü bile olsa, kimseye açıklanmaması ve başvurunun en hızlı şekilde yapılması gerekmektedir. Buluş sahibi patent başvurusu yapmadan önce, buluşunu bir başkasıyla, örneğin potansiyel bir müşteri veya bir girişimci ile görüşme ihtiyacı duyarsa gizlilik sözleşmesi yapması tavsiye edilir.

Patent ve Faydalı model ile korunamayacak konular ve buluşlar da söz konusudur :

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,

  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

  • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri (Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç)

  • Konusu kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.