HUKUK NEDİR?

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Marka, patent, tasarım; kısaca sınai ve fikri haklar hususunda oluşabilecek ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti veren İstek Patent deneyimli avukatları ile açılmış olan marka, patent ve tasarım davalarını üstlenmekte ve gerekli hallerde marka davası ve patent davası açmak suretiyle müşterilerinin menfaatini korumaktadır.

MARKA SAHİBİ HAKLARI:

Marka, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’ un 4. Maddesinde Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” Şeklinde hüküm altına alınmış olup,  marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnalarına 7. Madde de yer verilmiştir. Tescilli bir marka sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının izinsiz kullanımını önleme yetkisi vardır.

Marka, daha önce 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK ile korunmaktayken 10/01/2017 tarihinden itibaren Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiş ve marka hakkı sınai mülkiyet başlığı altında bu kanun kapsamında Türkiye’de korunmaya başlamıştır.

PATENT  SAHİBİ  HAKLARI ;

Yeni olan, sanayiye uygulanabilir olan ve buluş basamağı içeren olguların korunmasını sağlayarak bu buluşun kime ait olduğunu gösteren sınai mülkiyet hakkına patent denir 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’ un 82. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan;  “Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir” şeklindeki hükmüyle hangi buluşların patent ile korunabileceği hüküm altına alınmış ve yine aynı kanunun 82. Maddesinin 2. Fıkrasında ise birtakım istisnalar getirilerek patentlenebilirliğin dışında kalan buluşlara yer verilmiştir. Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent Hakkı Sahipleri, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.

TASARIM SAHİBİ HAKLARI:

Tasarım, 6769 Sayılı Kanun’ un 55. Maddesinde, “ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür” şeklinde ifade edilmiştir. Tasarımlar dış görünümü itibariyle koruma altına alınırlar.  Koruma kapsamı ise aynı kanunun 59. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Tasarım Hakkı Sahibi, tasarım hakkı ihlallerine karşı tecavüz, gasp ve ceza davası açmaya yetkilidir.

 İSTEK PATENT, Uzman hukukçu vekilleri aracılığı ile Fikri ve Sınai Hak sahiplerinin haklarının 3. Kişilerce ihlal edilmesi durumunda, müvekkillerine hukuki destek sağlayarak, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun Kapsamında yer alan İhtiyat-i Tedbir Talepli Delil Tespiti,  (Marka Patent, Tasarım, Faydalı Model Vb Hakları İçerir) Tecavüz Davaları, Haksız Rekabet, Hükümsüzlük vb diğer davaları müvekkilleri adına 3. Kişilere ikame etmektedir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)