Marka Takibi ve İzleme

Marka sahipleri, tescilli ya da tescil için daha önce başvurusunu yaptıkları markalarını korumak
hususunda, her ay yayınlanan Marka Bültenlerini takip ederek markaları ile aynı ya da benzer
olanlarını tespit edip itiraz etme hakkına sahiptirler

Neden Marka Takip İşlemi Yapmalıyım?
Fikri Haklarınızın korunmasının yolu her ne kadar tescil edilmesi olsa da sadece bu işlem maalesef
tek başına yeterli değildir. Çünkü her gün yeni veya yeni olmayan ürün ve hizmetler için binlerce
başvuru yapılmaktadır. Bilinçli veya tesadüfen ortaya çıkan benzer marka, tasarım veya buluşlar için
bazen müdahale etmeye ihtiyaç duyulur. Bu başvuruları takip etmemiz ve yasal süreçler içerisinde
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz haklarımızı bülten yayını süresi içinde
kullanmamız çok büyük önem arz etmektedir. Benzer başvuruların resmi yollarla engellenmesinin tek yolu başvuruların takip edilmesidir.

Marka İtiraz
Resmi Marka Bültenini değerlendiren marka sahipleri ya da vekilleri markalarına benzeyen ya da
başvurusunun aynısıyla karşılaştıklarında, bu belirlenir daha sonra vekillerince itiraz dilekçesi içerik ve şekil olarak talep edilen koşullarda oluşturulur. İki aylık sürede, yayımların izlenmesi, itiraz
edilebilecek markaların tespiti ve gerekçelerin derlenerek itirazın yapılması son derece emek ve
titizlik gerektirmiştir. Bu durum uzman kadro ile çalışmanın farkını ortaya koymuş ve marka takip
sözleşmesinin önemini vurgulamıştır.
Nasıl itiraz edebilirim?
Tespit ederek sizleri bilgilendirdikten sonra vereceğiniz onay ile birlikte itirazınız tarafımızca ilgili
kuruma gerçekleştirilir.
İtiraz etmezsem ne olur?
Söz edilen taklit firma tescil edilir. Bu resmi olarak markayı kullanma hakkı elde etmesi demektir.
Markanızın bilinirliğini kullanarak üzerinizden prim yapabilir, ticarete aykırı faaliyette bulunarak
markanızın değerini zedeleyebilir. Görünmeyen maddi manevi zararlar söz konusu olacaktır.

Peki itiraz ettim kesin iptal edilecek mi? Süreç Nedir?
Kabul edilmesi bir çok açıdan benzerlik taşıyıp taşımadığına ve aynı sınıflarda olmalarına bağlıdır.
İtirazımızı dosyaladıktan sonra Türk Patent Kurumu nezdinde uzmanlar tarafından tekrar
değerlendirilerek karar verilir.
1. İtirazımızın kabul edildiği durum: karşı taraf bu karara itiraz dosyalayabilir yapılan itiraza
savunma verme hakkınız olacaktır. Neticesinde nihai karar çıkacaktır.
2. İtirazımızın kabul edilmediği durum: tekrar itiraz etme hakkımız bulunmaktadır. Değerlendirme
sonucunda nihai karar çıkacaktır.
Taklit firmalara yaptırımlar nelerdir?

Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi
·Maddi ve Manevi zararın tazmini
·Taklit ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulması
·Gümrüklerden taklit ürün geçişlerin durdurulması
Hak sahipleri başvurusu üzerine mahkemelerce;
·1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası
·Milyarlarca liralık para cezası
·İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak kaydı ile kapatılması
·Tabela indirilmesi
·İhtiyati Tedbir
·Ticaretten Men cezası verilmektedir.

Selin ILGIT
(İtiraz Birim Direktörü)

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)