ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO ‘International Organization for Standardization’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi, ilgili kuruluşun ürettiği ve müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermiş olmaktadır. Dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesidir.


ISO 9001 Hangi Sektörler İçindir ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hizmet veya Üretim alanında, her sektörde kurulabilecek ve kolaylıkla uygulanabilecek bir sistemdir.


ISO 9001 Dokümantasyon Sistemi Nasıl Kurulur?

Firmanın yönetim ve faaliyet yapısının belirlenmesi
Organizasyon Yapısının belirlenmesi
Görev ve sorumlulukların belirlenerek, yetki – delegasyon planının oluşturulması
ISO 9001:2015 alt yapısını oluşturan sekiz kalite yönetim prensibi uygulama hazırlıkları
Sistemlerin kurulması için gerekli tüm dokümantasyonun hazırlanması
Süreçlerin tespit edilerek, süreç akış şemalarının oluşturulması
Kalite politikası belirlenmesi ve hedeflerin saptanması,
Firmaya uygun talimat, form, prosedür, liste hazırlığı
Hizmet/ürün kalite kontrol formlarının hazırlanması
Üretim altyapısının hazırlanması
Kalite El Kitabının Hazırlanması
İç tetkiklerin yapılması. (Kuruluş içi denetim)
Yönetimin Gözden Geçirme toplantısının yapılması
Sürekli İyileştirme çalışmaların yapılması
Belgelendirme çalışmalarının yapılması


ISO 9001 Belgesi Müracaat Evrakları

1- Vergi Levhası
2- Son aya ait SGK hizmet listesi
3- İmza sirküsü
4- Kuruluş sicil gazetesi
5- Son sicil gazetesi
6- Faaliyet belgesi


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Dokümantasyon tamamlanıp sistem kurulduktan sonra ilgili belgelendirme kuruluşuna resmi evraklarla birlikte başvuru yapılır. Uygun bir denetim tarihi belirlenir. Uluslararası başdenetçilik sertifikasına sahip denetçi/ler, belirlenen tarihte firmayı denetlemeye gelir. Sorunsuz geçen bir denetim ve raporlama çalışmalarından sonra firma adına düzenlenen belge firmaya kısa süre sonra teslim edilir.


ISO 9001 Belgesi Faydaları

1- İmajın güçlenmesi ve piyasa itibarının(prestijin) artışı,
2- Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
3- Maliyetlerin azaltılması, üretkenliğin artması
4- Müşteri memnuniyetinde artış,
5- Rekabet gücünün artması
6- Daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlanması
7- Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
8- İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
9- Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
10- Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
11- Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)