Marka tescil sürecinde en önemli hususlardan ilki resmi benzerlik araştırmasının yapılmasıdır. İstek Marka Tescil Ofisi müşterilerine resmi marka benzerliği araştırması yapılmadan başvuru işlemlerine başlanmasını önermemektedir. Yapılacak bu araştırma markanızın tescil edilme şansını büyük oranda arttıracaktır.

İstek Marka Tescil Ofisi deneyimli vekilleri ile ücretsiz marka ön araştırma işlemini gerçekleştirmektedir.

Uzman kadrosu ile marka tescil başvurusu için gerekli bütün belgeleri toplayan İstek Patent, resmi ön araştırma işlemini de bitirdikten sonra sizin adınıza Türk Patent Enstitüsüne başvuruyu yapar. 

TP İnceleme ve Araştırma Süreci

Tp marka tescil uzmanı, evraklar üzerindeki incelemesini yapar ve eksiklik bulursa 2 ay ek süre vererek tamamlanmasını talep eder.

Herhangi bir eksiklik söz konusu değilse ve tescil edilmesinde bir sakınca görmez ise marka tescil bülteninde ilanını sağlar.

Markanın tescil edilemeyeceği hükmüne varırsa nedenini belirtmek suretiyle ret eder.

Tp Kararlarına İtiraz

İstek Marka Tescil Ofisi vekilleri, marka tescil uzmanının red gerekçesini haklı bulmaz ise, müvekkilinin de talimatını alarak kendi gerekçelerini bir dosya haline getirerek karara itiraz eder.

Tp itiraz bölümü itirazı haklı bulur ise marka tescili için resmi bültende yayınlanmasına karar verir. İtiraz birimi itirazı haklı bulmaz ise red kararını onar.

Tp Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna İtiraz

İstek Patent vekilleri tekrar müvekkilinin onayını alarak son kez Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz eder. Bu kurul kararı son ve kesin hükmündedir. Bu kurula itiraz ancak mahkeme kanalı ile yapılabilir.

YİDK olumlu görüş açıklarsa, resmi marka bülteninde üç ay süre ile ilanda kalır. Bu süre zarfında diğer marka sahiplerinin itirazı beklenir.

YİDK olumsuz görüş bildirirse marka tescil işlemi reddedilir. 

Marka Tescil İtirazı ve Mahkeme Süreci

YİDK kararlarına karşı 2 ay içerisinde ihtisas mahkemelerine başvuru yapılabilir. Dava açma süresi kurul kararından itibaren 2 aydır

Marka Tescil ve Resmi Bülten İlan Süresi

Resmi bültende yasal ilan süresi üç aydır. Bu süre zarfında diğer marka sahiplerinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Süre sonunda bir itiraz gelmez ise Tp, İstek Patent vekiline marka tescil harcının yatırılması için bir yazı gönderir ve süresi içerisinde harcın yatmasını talep eder.

Harcın yatırılmasını müteakiben İstek Patent vekili Tpe’ den marka tescil belgesinin düzenlenmesi için gereğini ister. Takriben 30 gün içerisinde marka tescil belgesi düzenlenmiş olarak tanzim edilir.

Resmi Marka Bültenindeki Marka Tesciline İtiraz

Asıl marka sahipleri kendi markalarına benzerlikten dolayı marka tesciline itiraz edebilirler. Böyle bir durumda Tpe uzmanı itirazı inceler ve haksız bulursa itirazı reddederek itiraz sahibine bildirim yapar. İtiraz sahibinin iki ay içerisinde tekrar itiraz etme hakkı vardır. Bu hak kullanılmaz ise Tpe, iki ay sonra markanın tescile karar vererek harcın yatmasını ister.

Tekrar itiraz söz konusu olur ise dosya Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kuruluna sevk edilir ve nihai karar bu kurulda alınır. İtiraz haklı bulunur ise marka tescil başvuru reddedilir. Bu karara bildirimden itibaren iki ay içerisinde itiraz başvurusu yapılabilir.

Marka Tescil Belgesi Yenileme

Marka koruma süresi on yıl ile sınırlıdır. Ancak yenileme işlemi yapılabilir. On yılın bitiminden altı ay önce yapılacak müracaatların harç miktarı düşük olmaktadır. Daha sonra da yenileme başvurusu yapılabilmekle beraber harç miktarı artmaktadır.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)