Faydalı model tescili ile patent tescili arasındaki farklar, koruma süresi, tescil işlemlerinin süresi ve tescil maliyetidir. Kimyasal maddeler, usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünlere faydalı model tescili almak mümkün değildir. Yeni ve teknik gelişmeye açık, endüstriyel alanda kullanılabilecek her türlü ürün ve yardımcı ürünler için hem patent hem de faydalı model tescili yaptırmak mümkündür.

Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar, yani KOBİ’ ler geliştirdikleri yeni ürünler için, kısa sürede alınması ve düşük maliyeti bakımından faydalı model belgesi almayı tercih etmektedirler. Bu noktada karar tamamen buluş sahibinindir.

 

Faydalı Model Başvurusu

Faydalı model başvurusunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de, buluşa katkı sağlamayan teknik özelliklerin yenilik değerlendirmesine alınmayacağıdır. Yeni Kanun ile gelen düzenlemelerde faydalı model araştırma sürecine tabi tutulmaktadır. Faydalı Model, Araştırma Raporu nun Bülten de yayımlanmasından itibaren başvuru sahibi itiraz edebilmekte, 3. Kişiler görüş bildirebilmektedir.

 

 

İŞLEMLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ VE HAKLARIN YENİDEN TESİSİ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun başvuru sahibine tanıdığı haklardan biri de işlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi işlemlerinin yapılabilmesine imkan tanıması olmuştur.

Patent başvurusu ile ilgili işlemlerde süreye uyulmadığı taktirde süreye uyulmamanın sonucunun bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde, işlemlerin devam ettirilmesi talep edilebilmektedir. Örneğin inceleme raporu’nun bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık cevap süresinde Kurum’a bir cevap verilmediğinde başvuru geri çekilmiş sayılmaktadır. Bu durumun bildirildiği tarihten itibaren başvuru sahibi 2 ay içinde ilgili ücreti ve evrakları hazırlayarak işlemlerin devam ettirilmesini talep edebilmektedir.

İşlemlerin devam ettirilmesi her işlem için yapılamamaktadır. Örneğin 12 aylık rüçhan süresine uyulamaması veya yıllık ücretlerin yatırılmaması durumunda, 2 aylık telafi süresi kaçırıldığında da işlemlerin devam ettirilmesi talep edilememektedir.

Hakların yeniden tesis edilmesi işlemi ise; patentle ilgili işlemlerde şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen, süreye uyulamamasının sonucunda herhangi bir hak kaybına yol açması durumunda talep edilebilmektedir. Bu talep, süreye uyulamama nedeninin ortadan kalkmasından itibaren 2 ay içinde ücreti ödenerek yapılmaktadır.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)