ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim ve hizmet sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001; bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulmasındaki amaç, kuruluşların faaliyetleri sırasında doğal kaynak kullanımı azaltılarak, toprağa, havaya ve suya, kısaca çevreye verebilecekleri zararların en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemektir.


ISO 14001 Hangi Sektörler İçindir ?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Hizmet veya Üretim alanında, her sektörde kurulabilecek ve kolaylıkla uygulanabilecek bir sistemdir.


ISO 14001 Dokümantasyon Sistemi Nasıl Kurulur?

Çevre Politikasının Oluşturulması Çevre Boyutlarının Belirlenmesi ve Değerlendirme Yöntemlerinin Analizi
Çevre Mevzuatlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Çevre Yönetim Programlarının Hazırlanması
Uygulamaların Kontrolü
İç Denetim ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Çalışmalarının Kontrolü Belgelendirme çalışmalarının yapılması


ISO 14001 Belgesi Müracaat Evrakları

1- Vergi Levhası
2- Son aya ait SGK hizmet listesi
3- İmza sirküsü
4- Kuruluş sicil gazetesi
5- Son sicil gazetesi
6- Faaliyet belgesi


ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Dokümantasyon tamamlanıp sistem kurulduktan sonra ilgili belgelendirme kuruluşuna resmi evraklarla birlikte başvuru yapılır. Uygun bir denetim tarihi belirlenir. Uluslararası başdenetçilik sertifikasına sahip denetçi/ler, belirlenen tarihte firmayı denetlemeye gelir. Sorunsuz geçen bir denetim ve raporlama çalışmalarından sonra firma adına düzenlenen belge firmaya kısa süre sonra teslim edilir.


ISO 14001 Belgesi Faydaları

1- Etkin bir maliyet kontrolü için zemin hazırlaması
2- Çevresel izin ve yetki belgelerinin alımında kolaylık sağlanması
3- Enerjide ve kaynaklarda tasarruf sağlanması
4- Atık kontrolü sağlanacağından yüksek cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması
5- Uluslar arası arenada rekabet avantajı sağlanması
6- Çevresel riskleri kontrol vasıtasıyla bütün endüstriyel kazaların önlenmesine imkan tanıması
7- Kirlenmenin kaynakta başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
8- Acil durumlarda hazırlıklı olunduğundan etki alanındaki sosyal birimler ile halkla ilişkileri iyileştirmesi
9- Kurumun sosyal değerini arttırması

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)