Coğrafi İşaretler İçin Başvuru Belgeleri

  • Başvuru dilekçesi
  • Tescili istenen menşe adı ve mahreç işareti ile ilgili ürünün adı
  • Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge veya dekont aslı
  • Ürünün tanımı ve gerekiyorsa fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve bunlarla ilintili belgeler
  • Başvuruda bulunulan ürünün, üretim tekniği ve yerel özel üretim teknik ve şartlarına dair belge
  • Coğrafi sınırları açıkça tanımlayacak yöre, alan veya bölgenin bilgileri, belgeleri ve harita
  • Ürünün kalite denetim biçimini açıklayacak bilgiler
  • Menşe adı ve mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, etiketleme ve işaretleme biçimlerini açıklayacak bilgi ve belgeler

İstek Patent, coğrafi işaret başvuru belgeleri konusunda müşterilerini bilgilendirerek gerekli evrakları hazırlamaları konusunda yardımcı olup işlemlerine hız kazandırmaktadır.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)