Patent Sicil Kayıt Değişiklikleri

Adres Değişikliği
Başvuru sahibinin adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Unvan Değişikliği
Başvuru sahibi firma unvanı değişikliğinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Nevi Değişikliği
Başvuru sahibi firma unvanındaki nevi değişikliğinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal
Başvuru sahibinin ölümü durumunda, patent/faydalı model haklarının mirasçılarına intikalinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Devir
Başvuru sahibinin tescilli haklarının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Belgenin devri devir sözleşmesi ile yapılır ve patent siciline kaydedilmek üzere Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilir.

Lisans
Belge kullanım hakkının (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere verilmesidir. Belge üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Uzman kadrosu ile İstek Patent, başvurularınıza ilişkin sicil kayıt değişiklerinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalanmasına ilişkin hizmet vermektedir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)