ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000 dünya genelinde güvenli bir gıda üretim zinciri oluşturmak amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu sistem, üretici kuruluşlar ile birlikte tüketiciler, tedarikçiler, yasal merciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişimi ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olmasını hedef almaktadır. Gıda zinciri boyunca her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bu sistem aynı zamanda HACCP prensiplerini de kapsamaktadır.


ISO 22000 Hangi Sektörler İçindir ?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gıda ve Gıda ile ilişkili her sektörde kurulup uygulanabilecek bir sistemdir.


ISO 22000 Dokümantasyon Sistemi Nasıl Kurulur?

ISO 22000:2005 Ön Şart Programının Tamamlanması ISO 22000:2005 Prensipleri ISO 22000:2005 Planı hazırlanması
Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi ve Uygulama Çalışmaları Tehlike Analizleri ve Uygulama Çalışmaları ISO 22000:2005 Risk Analizi
ISO 22000:2005 El Kitabının Hazırlanması
ISO 22000:2005 İç ve Dış Denetimlerinin Gerçekleşmesi


ISO 22000 Belgesi Müracaat Evrakları

1- Vergi Levhası
2- Son aya ait SGK hizmet listesi
3- İmza sirküsü
4- Kuruluş sicil gazetesi
5- Son sicil gazetesi
6- Faaliyet belgesi


ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

Dokümantasyon tamamlanıp sistem kurulduktan sonra ilgili belgelendirme kuruluşuna resmi evraklarla birlikte başvuru yapılır. Uygun bir denetim tarihi belirlenir. Uluslararası başdenetçilik sertifikasına sahip denetçi/ler, belirlenen tarihte firmayı denetlemeye gelir. Sorunsuz geçen bir denetim ve raporlama çalışmalarından sonra firma adına düzenlenen belge firmaya kısa süre sonra teslim edilir.


ISO 22000 Belgesi Faydaları

1- Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi
2- Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılaması
3- Gıda mevzuatlarına ve kanunlara uyum sağlanacağından resmi denetimlerde karşılaşılabilecek yüklü cezai yaptırımlara karşı koruma sağlaması
4- Müşteri güveninin sağlanması
5- Ticaret kolaylığı sağlanması
6- Ürün kayıplarını engellenmesi ve hatalı üretim riskinin azalmasından dolayı maliyetlerin düşürülmesinin sağlanması
7- Yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtlanmış olması
8- Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltması
9- Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)