Madrid Protokolü

Türkiye’ de 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uluslararası marka tescil sistemi, Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Madrid Protokolü çerçevesinde, marka sahipleri Protokole taraf olan 91 ülke için marka tescil başvurusunda bulunabilirler.

Madrid Protokolü üzerinden dosyalanan marka tescil başvurularının avantajları nelerdir?

 • Tek başvuru ile birden fazla ülkede marka tescil başvurusunda bulunabilme,
 • Tek dilde başvuru yapabilme,
 • Değişiklikleri tek bir ücret ve işlem ile yapabilme,
 • Tescil işleminden sonrada Protokole üye olan diğer ülkelere müracaat yapabilme,
 • Ulusal sistemde hızlı tescil ile maliyetlerden tasarruf edebilme.

Madrid Protokolü nezdinde marka tescil başvurusunda bulunabilmenin temel şartları nelerdir?
Başvuru yapılacak markanın, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli ya da başvuru aşamasında olması gerekmektedir.
Başvuru sahibi, başvuruda bulunduğu marka örneğinin aynısını kullanmak zorundadır.

Community Trade Mark (CTM)

Bir markanın tek bir işlemle tüm Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde geçerli olmasını sağlayan CTM yani Topluluk Markası Sistemi 02.04.1996 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu sistem üzerinden yapılan marka tescil başvurusu ile 28 Avrupa Birliği ülkesinde koruma sağlanabilmektedir.

 

CTM nezdinde dosyalanan marka tescil başvurularının avantajları nelerdir?

 • Tek başvuru ile 28 ülkede marka tescil başvurusunda bulunabilme,
 • Tek dilde başvuru yapabilme,
 • Değişiklikleri tek bir ücret ve işlem ile yapabilme,
 • Tescil sonrası marka ile ilgili hukuki ihlallerde her ülke de ayrı ayrı dava açılmaması ve birliğe üye olan ülke mahkemelerinin herhangi birinin vermiş olduğu kararın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olması.

The African Intellectual Property Organization (OAPI)

OAPI nezdinde dosyalanan marka tescil başvuruları, tek bir başvuru ile birliğe üye 17 Afrika ülkesinde geçerli olmaktadır.

 

OAPI nezdinde dosyalanan marka tescil başvurularının avantajları nelerdir?

 • Tek başvuru ile 17 Afrika ülkesinde marka tescil başvurusunda bulunabilme,
 • Tek dilde başvuru yapabilme,
 • Değişiklikleri tek bir ücret ve işlem ile yapabilme

 

Ülkesel Başvuru

Ülke bazında yapılacak başvurularda, markanın kendi ülkesinde tescilli olma zorunluluğu aranmaz. Yapılan başvuruların tescil süreci ve maliyeti her ülkenin kendi şartlarına göre belirlenmektedir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)