ISO 45001

ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) olarak adlandırılan ve Britanya Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan bu standart, bir ISO standardı değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, bir iş yerinde çeşitli işlerin yapılması sırasında, çeşitli nedenlerle, çalışanların sağlığına zarar verebilecek kaza ve benzeri olaylardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı kurmak için, sistemli bir şekilde tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi ve bu tehlikelerin ve risklerin bir daha yaşanmaması için yeterli önlemlerin alınması çalışmaları kastedilmektedir. Bu çalışmaların bütününe ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi denir.Ülkemizde 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının daha fazla iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlara düşen görev, sorumluluk ve yükümlülükleri düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu yasa hükümleri, özel sektör ve kamu ayrımı yapmadan, bütün iş yerlerine ve bütün çalışanlarına faaliyet konularına bakılmadan uygulanır.


ISO 45001 Hangi Sektörler İçindir ?

ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Hizmet veya Üretim alanında, her sektörde kurulabilecek ve kolaylıkla uygulanabilecek bir sistemdir.


ISO 45001 Dokümantasyon Sistemi Nasıl Kurulur?

Mevcut Durumun Tespiti İş güvenliği Mevzuatlarının Değerlendirilmesi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşum Planı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği risk analizi yapılması
Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
Acil Durum Planlarının Oluşturulması İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Gözden Geçirmenin yapılması Belgelendirme çalışmalarının yapılması


ISO 45001 Belgesi Müracaat Evrakları

1- Vergi Levhası
2- Son aya ait SGK hizmet listesi
3- İmza sirküsü
4- Kuruluş sicil gazetesi
5- Son sicil gazetesi
6- Faaliyet belgesi


OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır?

Dokümantasyon tamamlanıp sistem kurulduktan sonra ilgili belgelendirme kuruluşuna resmi evraklarla birlikte başvuru yapılır. Uygun bir denetim tarihi belirlenir. Uluslararası başdenetçilik sertifikasına sahip denetçi/ler, belirlenen tarihte firmayı denetlemeye gelir. Sorunsuz geçen bir denetim ve raporlama çalışmalarından sonra firma adına düzenlenen belge firmaya kısa süre sonra teslim edilir.


ISO 45001 Belgesi Faydaları

1- Yapılan risk değerlendirmelerinin oluşabilecek kazaların azalması
2- Kazaların oluşturabileceği maddi kayıpların ortadan kaldırılması
3- Oluşabilecek kazaların yol açacağı yaralanma, ölüm, çevre hasarı gibi durumların getireceği yüksek cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması
4- Acil durumlarda hazırlıklı olunduğundan etki alanındaki sosyal birimler ile halkla ilişkileri iyileştirmesi
5- Kurumun sosyal değerinin arttırması

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)