Patent ve faydalı model tescili başvuruları öncesinde yapacağımız başvurunun patent tescilinin mi yoksa faydalı model tescilinin mi konusu olduğunu bilmemiz gerekmektir.

Patent ve faydalı model tescili “sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır”.

Bir ürünün patent tescili ile korunabilmesi için yenilik, buluş(icat) ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine sahip olması gerekir. Ürünün yenilik kriterine uygun olup olmadığı Türk Patent Kurumu tarafından incelenir. Patent tescili başvurunun yapıldığı ülkede koruma sağlar fakat yenilik kriteri tüm dünyada araştırılır. Piyasaya sürülmüş, dünya çapında tanınmış ürünün patent tescili alınamaz. Faydalı model tescilinde ise ürünün yeni ve sanayiye uygulanabilirliği şarttır, buluş basamağı aranmaz.

Patent ve faydalı model arasındaki genel farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Tabloda da görüldüğü üzere patent ve faydalı model arasında süreç, işleyiş ve tescil süresi  açısından farklılıklar bulunmaktadır. Patent tescili yaklaşık 3 yıl sürerken, faydalı model tescili yaklaşık 1.5 yıl sürmektedir.

patent faydalı model arasındaki farklılıklar

Patent Tescili ile Korunamayacak Buluşlar Nelerdir ?

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler (Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak, bu metoda göre çalışan bir hesap makinası buluş olabilir.)
 • Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler (dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş olabilir.)
 • Bilgisayar programları,
 • Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri,
 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
 • Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
 • İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent ile Korunan fakat Faydalı model ile Korunamayan Buluşlar Nelerdir?

 • Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni bir plastik bileşeni ve onun üretim usulü)
 • Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni bir antihistaminik ve onun üretim usulü)
 • Biyo teknolojik buluşlar (Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen ürünler ve üretim usulleri)
 • Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar (Bir sac

Buluşlarınızın patent ve faydalı model tescil işlemlerinde,

İSTEK PATENT deneyimli vekilleri ile;

 • Araştırma,
 • Patent sorgulama,
 • Dosyalama,
 • İtiraz ve İşlemlerin takibi süreçlerinizde hizmet vermektedir.


Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)