hukuk-marka haber

Sınai haklar kapsamındaki; patent, faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaret ve ayrıca geleneksel ürün adları, bir Kanun metninde toplanmıştır. Ekonomik gelişime paralel olarak sınai mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler olmuştur ve bu kanuna ihtiyaç artmıştır. Özellikle girişimcilik sektörüne yapılan teşviklerle sınai mülkiyet hakları KHK’lar bazında yetersiz kalmıştır.

Kanun ile patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir çatıda toplanarak daha sade bir hal alması hedeflenmiştir.

 • Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişmiştir.
 • Marka sahibinin muvafakat vermesi durumunda artık 3. Kişiler markayı tescil ettirebilecek. Bu durum kardeş firmaların aynı markayı alabilmesini sağlayabileceği gibi iki firma aralarında uzlaşarak aynı markayı alabilecektir
 • Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itirazı üzerine aynı veya benzer marka başvurusu reddedilecektir. Bu kural ile tescilsiz kullanılan bir marka veya ticaret siciline kayıtlı bir ticaret unvanı veya işletme adı sahibine itiraz hakkı tanınmıştır. Tahsis edilmiş bir internet alan adına dayalı olarak sonraki bir marka başvurusuna itiraz olanağı bu kapsamda değerlendirilebilir.
 • Kullanılmayan markalar mahkeme tarafından iptal yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu’na devir edilmiştir. ‘yayınına itirazı düzenleyen 19’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına göre, önceki tarihli bir marka hakkına dayalı itirazlarda, itiraza mesnet markanın beş yıldan daha önce tescil edilmiş olması halinde, itiraz konusu mal veya hizmetler açısından kullanıldığının ispat edilmesi istenmektedir. Markanın ciddi biçimde kullanıldığının ispat edilememesi veya kullanmamanın haklı bir sebebe dayandığının ispat edilememesi halinde, marka başvurusuna itiraz dikkate alınmayacaktır.’ Yani eğer 5 yıldan uzun süredir tesciliniz varsa bir markaya itiraz ettiyseniz karşı taraf sizden kullanım talebinde bulunabilecek. Eğer kullanım talebini karşılamaz iseniz itirazınız reddedilecektir.
 • Marka sahibi sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde 5 yıl boyunca sessiz kalmışsa, karşı taraf kötü niyetli olmadığı sürece markayı kullanmaya devam edebilecektir.
 • Tescilli tanınmış markaların korunmasına ek olarak tescilli olmayan tanınmış markalara da koruma getirilmiştir. Bu düzenleme ile bu marka sahiplerinin aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt edilemeyecek benzer markalara itiraz edebilme hakkı tanınmıştır.
 • Yayım süreleri kısalmış 3 aydan 2 aya indirgenmiş, ayda iki bülten çıkmasına karar verilmiştir. İki aylık sürede, yayımların izlenmesi, itiraz edilebilecek markaların tespiti ve gerekçelerin derlenerek itirazın yapılması son derece emek ve titizlik gerektirmiştir. Bu durum uzman kadro ile çalışmanın farkını ortaya koymuş ve marka takip sözleşmesinin önemini vurgulamıştır.
 • Bir markanın hükümsüzlüğü için dava açılırken önceden itiraz edilmesi zorunlu olmadığı için, iki aylık itiraz süresi, dava sayılarında artışa yol açabilecektir.
 • Bir marka başvurusu tescilli bir coğrafi işareti içeriyorsa veya tescilli bir coğrafi işaretten oluşuyorsa ilk incelemede Kurum tarafından reddedilecektir. Coğrafi işaretler ile marka arasındaki farkı vurgulayan bu kural, coğrafi işaretlerin üçüncü kişiler tarafından haksız kullanımının önüne geçilmesini amaçlanmıştır.
 • Faydalı Modellere inceleme gelmiş ve incelemesiz patent sistemi kaldırılmıştır. Ayrıca patentlerde Avrupa’daki düzenleme ile uyumlu şekilde tescil alındıktan sonra da Türk Patent önünde itiraz edilebilmesine imkan tanınmıştır.
 • Tasarımlarda da inceleme sistemine geçilmiştir. Artık Türk Patent kendi yapacağı inceleme sonucunda tasarımı yeni olarak görmezse reddedebilecektir.
Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)